Kontakt

Air taxi Slovakia na týchto číslach nás zastihnete 0905 891 958
0944 008 111
automobile.extra@gmail.com, zdenko.blahovsky@gmail.com